“Draža-istina o četnicima” u prodaji


Prava istina o četnicima, rađena na osnovu autentičnih dokumenata!

Knjiga inspirisana aktuelnim događajem – rehabilitacijom Draže Mihailovića, pod naslovom “Draža – istina o četnicima”, urađena je na osnovu (po prvi put korišćenih) dokumenata o četnicima koji su se čuvali u državnim arhivama i koji govore o četnicima ponajviše uvidom u njihovu dokumentaciju. Ta dokumentacija je jasan dokaz prave prirode ravnogorskog četništva od 1941-1945.

Ovo delo nudi odgovore na mnoge dileme i pitanja koja su bila pod velom tajne duže od 70 dodina. Ona, baveći se aktivnostima četnika u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Dalmaciji, Lici, Sloveniji, rasvetljava ključne teme, kao što su projekat “Velika Srbija” u velikoj Jugoslaviji; da li je bilo kolaboracije četnika sa Nemcima, Italijanima, ustašama; ko su bili Pavle Đurišić, pop Momčilo Đujić, Bajo Stanišić, Nikola Kalabić, Stevan Moljević, Živko Topalović; kako je izgledalo i kako se završilo dramatično Dražino bežanje po Crnoj Gori, Bosni i Srbiji; da li su Englezi izdali Dražu ili on njih; zašto se kralj Petar opredelio za Tita; kako je došlo do kraha pokreta, hvatanja Mihailovića, suđenja, streljanja; šta je istina o tajni groba…?

Knjiga je pisana atraktivno, za široku čitalačku publiku, sa obiljem informacija i fotografija, koje su, po prvi put, date na uvid javnosti.

Autor ove istorijske čitanke je dr Dušan Stupar, koji je doktorirao upravo na proučavanju četničkog pokreta od 1941. do 1945. Stupar je bio i načelnik Službe bezbednosti Beograda, zahvaljući čemu je mogao da dođe u dodir sa ovom vrednom građom.

O autoru: Dr Dušan Stupar rođen je 14. jula 1947. godine u Krajišniku, opština Sečanj. Osnovnu školu završio je u Jaši Tomiću, a gimnaziju u Zrenjaninu.

Završio je Filozofski faklutet Univerziteta u Beogradu, 1973. godine, a dipomirao na “Sociološkom metodu”. Magistrirao je 1980. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na temu “Značaj i uloga savezničkih vojnih misija u NOB 1941-1945”, gde je i doktorirao 2002. godine, na temu “Politička delatnost ravnogorskog pokreta 1941-1945”.

PROČITAJTE I OVO:  "Mala zemlja" Gaela Faja osvojila Gonkurovu nagradu studenata

Radio je na Višoj školi unutrašnjih poslova, kao redovni profesor za predmet “Osnovi državne bezbednosti”.
Napisao je dva udžbenika iz domena bezbednosti za srednju školu unutrašnjih poslova u Kamenici i Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu. Dvadeset godina radio je u Državnoj bezbednosti Srbije.