Borislav Pekić


“Idealna policija nije ona koja te kontroliše, već ona koja stvori takvu situaciju u kojoj ti sam sebe kontrolišeš.”

Borislav Pekić, “Razaranje govora”


PROČITAJTE I OVO:  Tribina "Pekićeva distopija/antiutopija"