Potipisivanje protokola o saradnji sa Vladimirom Pištalom u SNP-u


U Srpskom narodnom pozorištu, u petak, 15. septembra 2017, održana je konferencija za medije povodom potpisivanja protokola o saradnji sa Vladimirom Pištalom, književnikom, predavačem svetske i američke istorije u SAD, dobitnikom NIN-ove nagrade 2009. godine.

Ovim protokolom o saradnji Vladimir Pištalo je Srpskom narodnom pozorištu ustupio prava na dramatizaciju romana “Milenijum u Beogradu” (IK “Agora”, Zrenjanin-Novi Sad), koju će uraditi Nenad Šaponja, književnik, i čiju inscenaciju očekujemo 2018. godine u SNP-u.

Potpisivanju su prisustvoali, pored Vladimira Pištala i Nenada Šaponje, i dr Zoran Đerić, v.d. upravnika SNP-a, Milovan Filipović, v.d. direktora Drame SNP-a i predstavnici medija.

Prema rečima dr Zorana Đerića veoma je značajno postavljanjanje na scenu delo savremenog srpskog pisca, i to proznog dela koje ima veoma veliku ulogu za sredinu o kojoj piše.

Nenad Šaponja je naglasio da je ovaj roman zapravo prekretnica u promišljanju celokupne srpske produkcije i da će ovo biti prva dramatizacija ovog romana. Tema romana je priča koja je priča svih nas i naših generacija. Zanimljiv je i jezik kojim Pištalo piše, koji je posve neuobičajen a sama ekspresija neverovatna i nesvakidašnja.

Podsetio nas je i da je jednom prilikom, povodom otvaranja manifestacije “Molijerovi dani”, Paskal Delpeš, udovica Danila Kiša, naglasila da je upravo knjiga “Milenijum u Beogradu”, predstavljala obaveznu lektiru francuskim diplomatama koji su dolazili u posetu Srbiji odnosno Balkanu.

Vladimir Pištalo spomenuo je jednu od tema koje roman obrađuje, a to je priča o vremenu koje smo donekle zaboravili, ili skrajnuli u uglove sećanja, o vremenu u kojem nas politika nagoni na pregrupisavanje, odnosno opredeljivanje između siromašnih kategorija, između malobrojnih izbora od kojih nijedan nije onaj pravi.

Postavljanje romana “Milenijum u Beogradu” mogao bi, prema rečima Nenada Šaponje, da predstavlja prekretnicu avangardnog srpskog teatra.

PROČITAJTE I OVO:  BITEF - festival na ivici budućnosti