Na Dini govore srpski jezik!


Dina je naučnofantastični roman koji je 1965. godine objavio američki pisac Frenk Herbert. U svetu Dine, nakon rata ljudi i mašina, progres i nauka su gotovo zabranjene. Radnja priče smeštena je na planetu Arakis koja je poznata i pod nazivom Dina. Dina je pustinjska planeta i jedina na kojoj se nalaz izvor najbitnijeg resursa u kosmosu – melanža ili začina. Čitavo feudalno društvo tog doba zavisi od začina koji daje pogonsko gorivo za svemirske brodove. Ko kontroliše Dinu, kontroliše i celo Galaktičko carstvo.

A Dina je dom i lokalnog, pustinjskog, življa koji se zovu Frimeni ili Slobodnjaci. Frimene ostatak Galaktičkog carstav smatra malobrojnim divljacima koji nisu ni vredni pomena, ali oni su izdržljivi i veoma brojni. Na Dinu su došli hiljadama godina pre dešavanja opisanog u knjizi. U pitanju su bili progonjeni pripadnici verske sekte (Zensunni – amalgamacija Zen Budizma i Sunni Islama) koji su se prilagodili surovim uslovima na planeti. Herbert ih je stvorio imajući kao polaznu tačku beduine i Bušmane. Jezik, ili jedan od jezika, kojim Frimeni govore zove se chakobsa nazvan po istoimenom jeziku kojim su govorili Čerkezi. Isprva samo pripadnici plemstva, da bi se kasnije proširio i na među običnim stanovništvom.

Frimeni, onako kako je to Frenk Herbert napisao u svojoj knjizi smeštenoj nekoliko hiljada godina u budućnost, izgleda da govore i srpski jezik.

Ovo je odlomak knjige u kojoj se govori srpski jezik:

Deep within the cave, someone began chanting:

    “Ima trava okolo!

    I korenja okolo!”

Jessica translated silently: These are ashes! And these are roots!”

The funeral ceremony for Jamis was beginning.

Ljubitelji ovog dela se još uvek spore da li je Džesikin prevod srpskog originala pogrešan, da li je, pak, pogrešio autor romana ili, jednostavno, nema greške. Radnja je smeštena hiljadama godina u budućnosti (najmanje 21.000 godina) i normalno je da za to vreme jezici evoluiraju i da se menjaju. Sasvim u duhu jednog svestranog čoveka koji se družio sa filozofima, psiholozima i mnogim autorima tog doba.