Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UPIS) zahteva programsku i koncepcijsku obnovu Beogradskog sajma knjiga kao kulturne manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UPIS) izražava snažan protest zbog načina na koji je organizovan i osmišljen upravo završeni Beogradski sajam knjiga. Taj način predstavlja izneveravanje najboljih tradicija Sajma knjiga, ugrožavanje javnog i kulturnog interesa, nepoštovanje vitalnosti, značaja i raznovrsnosti profesionalnog srpskog izdavaštva i, iznad svega, nepoštovanje autora i čitalaca. Inercija bez inovacija, promene bez vizije budućnosti.

Umesto da bude kulturna manifestacija prvog reda, Sajam knjiga ove godine definitivno je potvrdio da je postao samo najveća od mnogih rasprodaja. Vašarsko-karnevalski sadržaji ove godine su gotovo u potpunosti istisnuli kulturne i programske sadržaje i međunarodnu atraktivnost Sajma knjiga. Umesto da promoviše domaće i strane pisce, književna dela i humanistička ostvarenja, Sajam knjiga je ove godine prevashodno promovisao ličnosti iz sveta subkulture, zabavne i nižerazredne sadržaje, brendove koje nemaju nikakve veze sa literaturom i populistički ukus. Nevešti spinovi, koji su po inerciji govorili o „kulturnom događaju“, nisu mogli da prikriju više nego vidljivu činjenicu da je Sajam knjiga pretvoren u hipermarket s rđavom estetikom, velikom bukom i neadekvatnim uslovima za rad novinara i bibliotekara.

Prodajna aktivnost postala je praktično jedini sadržaj Sajma knjiga. Izložbena i programska dimenzija višu nisu sastavni deo Sajma knjiga osim u sajamskim prezentacijama nekoliko izdavača.

Ovogodišnji koncept Sajma knjiga marginalizovao je ulogu i programe počasnog gosta, dok je u ponižavajući položaj stavio čitav niz kulturnih institucija i najstarije srpske izdavače.

Organizatori Sajma knjiga nisu učinili gotovo ništa na pridobijanju javne pažnje za ovakav događaj. Jasno je i zašto. Odbor Sajma knjiga deluje kao agencija za prodaju prostora a ne kao programski savet, pa je raspodela prostora na ovogodišnjoj manifestaciji učinjena sa očiglednom namerom da se potisnu profesionalni izdavači koji objavljuju vrhunska dela savremene srpske i svetske književnosti i humanistike, a da se naglase zabavni i niskožanrovski sadržaji. To je uticalo da, pored onih koji su već izostali, posle ovogodišnjeg iskustva čitav niz izdavača preispituje svoje dalje učešće na Sajmu knjiga.

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije smatra da je Sajam knjiga u svojoj najvećoj krizi od devedesetih godina. Loša organizacija, nepoštovanje kriterijuma Sajma knjiga, netransparentnost u raspodeli prostora, a pogotovu potiskivanje kulturnog i programskog aspekta Sajma knjiga ugrozili su opstanak Sajma kao kulturne manifestacije. Sajam zbog toga više nije privlačan ni za strane izdavače, ni za strane kulturne institucije, ni za strane literarne agencije. Ovakva organizacija ugrožava regionalni i međunarodni značaj Sajma knjiga kao ključnog Sajma knjiga u Jugoistočnoj Evropi. Beograd jeste domaćin ovoj manifestaciji, ali briga o njemu ne sme i ne može biti svedena samo na nivo gradskih institucija, niti delegiranih, a nestručnih ljudi u Odboru.

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije izražava otvoreno nepoverenje u zvanične podatke o poseti koje su objavili Beogradski sajam i Odbor Beogradskog sajma knjiga. Udruženje profesionalnih izdavača Srbije poziva ih da upoznaju javnost s metodologijom uz pomoć koje su došli do objavljenog broja posetilaca.

Kao profesionalci zainteresovani da Beogradski sajam knjiga bude jedan od najvažnijih evropskih sajmova knjiga, privačan i za domaće i za strane izdavače, kao i za sve profesionalce iz ove oblasti, kao dugogodišnji učesnici Sajma knjiga i njegovi poslovni partneri, izjavljujemo krajnju zabrinutost zbog krize u kojoj se danas nalazi Sajam knjiga. Smatramo da je neophodna hitna promena organizacionog i koncepcijskog modela Sajma knjiga kako bi on ponovo bio važna i međunarodno prepoznatljiva tačka srpske kulture.

Ovakav Sajam knjiga nije u interesu ni autora, ni čitalaca, ni izdavača, ni ukupne kulturne javnosti. Ne smemo dozvoliti da Sajam knjiga bude doveden u pitanje ni zbog nesposobnosti organizatora, ni zbog bilo kojih dnevnih i trenutnih interesa. Srpskoj kulturi je potreban Sajam knjiga kao kulturna manifestacija i pred tim zahtevom svi pojedinačni interesi gube na snazi i značaju.

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije poziva ukupnu kulturnu i društvenu javnost da spreči dalju eroziju Sajma knjiga i da pomogne da se obnovi kulturni i međunarodni značaj ove manifestacije.

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije spremno je da sa svojim članovima, autorima i saradnicima podrži revitalizaciju Sajma knjiga jer je to u najboljem kulturnom i javnom interesu ove zemlje.

 

Comments

comments

Related Posts