Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UPIS) u skladu sa svojim programskim opredeljenjima i ciljevima, a povodom neprihvatljivih načina u otkupu knjiga, predlaže izmene u postojećem modelu Otkupa knjiga za javne bibliteke u Srbiji.
Izdavači okupljeni u udruženju UPIS, smatraju da je otkup knjiga za republičke biblioteke vrlo važan instrument kulturne politike i ne bi smeo da predstavlja nestručno i neodgovorno popunjavanje bibliotečkih fondova.
Stoga se UPIS zalaže za uvođenje kontrole kvaliteta otkupa i zaštite javnog interesa u bibliotekama.
Podsećamo da je protekli period zahvaljujući pribavljanju knjiga putem javnih nabavki u potpunosti bio podređen ispunjavanju administrativno tehničkih procedura, a ne izboru kvalitetnih naslova.
Na nedavno održanoj Skupštini UPIS, okupljeni izdavači u Narodnoj bibioteci Srbije konstatovali su da se otkup knjiga namenjen javnim bibliotekama u Srbiji umnogome udaljio od svoje osnovne funkcije, da u praksi pokazuje velike nedostatke i da nije korisan ni čitaocima, ni bibliotekama, ni profesionalnim izdavačima. Tako se u praksi sve češće događa da su prema sadašnjem načinu otkupa važne oblasti poput poezije, drame, humanistike potpuno zanemareni i nevidljivi u procesu otkupa.
UPIS zahteva da novi ciklus otkupa ne otpočinje s dosadašnjom praksom i nedostatkom poštovanja kriterijuma, a od konkretnih mera predlaže:
— neizostavno proširenje broja članova Komisije po oblastima stručnosti sa sadašnjih 5 na 7 članova sa većim brojem stručnjaka iz oblasti na koje se odnosi otkup knjiga);
— dodatni otkup stučnih knjiga za sve biblioteke ustanova kulture u Srbiji;
— kontinuiran celogodišnji rad stručne komisije;
— otkup koji bi bio raspisivan dva puta godišnje (u maju i u novembru svake godine);
— da se minimalno 30 % otkupa sprovodi samo na osnovu odluka stručne komisije, a da se 70% otkupa sprovodi prema postojećem dvostepenom modelu (izboru javnih biblioteka na osnovu šireg predloga stručne komisije);
— neophodno je ukinuti rabat po kome Ministarstvo kulture u protekele tri godine tkupljivalo knjige za javne biblioteke: (umesto 40% osnovnog rabata i 60% rabata za kapitalna izdanja koja su delimično podržala neke domaće ili inostrane institucije predlog UPISa je 30% i 40 % ).
Predstavici UPIS a su spremni da i dodatno obrazlože svoje stavove. Uvereni smo da Ministarstvo može da izmeni proceduru otkupa zadržavajući postojeće već objavljene kriterijume.

Comments

comments

Related Posts