U prodaji Gradovi kulture: globalna perspektiva Debore Stivenson


Gradovi-kulture-small

U knjizi Gradovi kulture: globalna perspektiva, Debora Stivenson osvetljava dominantne trendove u kulturnom planiranju od njegovih početaka do danas. Knjigom je obuhvaćena analiza ključnih diskursa, značajnih dokumenata kulturnih politika i procesa, kao i njihova interpretacija i implementacija na specifičnim mestima – kroz konkretne primere iz Evrope, Australije, Azije i Severne Amerike pružaju se uvidi u primenu kulturnih strategija u različitim lokalnim, nacionalnim i internacionalnim kontekstima, naglašavanjem pravilnosti, bazičnih pretpostavki, tenzija i ukrštanja konkretnih kulturnih politika.

Vrednost knjige Gradovi kulture: globalna perspektiva bazira se na činjenici da kultura danas profiliše vizure gradova širom sveta, zauzima značajno mesto u kulturnoj politici, predstavlja sredstvo oživljavanja gradova, urbanih ekonomija i brendiranja mesta kao različitih kroz ostvarenje kreativnog grada, od lokalnog do nacionalnog i internacionalnog nivoa, sa težnjom postizanja širokog spektra društvenih, ekonomskih, urbanih i kreativnih pozitivnih efekata.

Debora Stivenson je profesor sociologije i urbanih kulturnih istraživanja na Institutu za kulturu i društvo Univerziteta Zapadni Sidnej, Australija. Objavila je brojne radove u kojima se bavi umetnostima i kulturnom politikom, gradovima i urbanim životom, mestom i identitetom. Pored knjige Gradovi kulture: globalna perspektiva, koja je njena najnovija knjiga (2014), objavila je i knjige Agendas in place: urban and cultural planning for cities and regions (1998), Art and organisation: making Australian cultural policy (2000), Cities and urban cultures (2003), The city (2013). Kao ko-autor objavila je knjigu: Tourist Cultures: Identity, Place and the Traveller (2010), a bila je i ko-urednik zbornika The Ashgate research companion to planning and culture (2013).
Jedan je od urednika časopisa australijskog sociološkog udruženja, Journal of sociology, kao i časopisa Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events. Pored toga član je uređivačkog odbora časopisaInternational Journal of Cultural Policy.

PROČITAJTE I OVO:  Za istinske knjigoljupce: "Spisak knjiga" Sare Niše Adams

Angažovana je kao savetnik i konsultant državnih uprava na različitim nivoima od lokalnog do nacionalnog.