Tomas Man

"Dobra šala nastaje kada se za nju upotrebi sva naša ozbiljnost." Tomas Man, nemački književnik...