“Sveta plava”: (H)umor?

Zvanična verzija kaže da je u julu 1890. godine Vinsent Van Gog otišao u kukuruzno polje i ubio se. Po nezvaničnoj verziji, koju nam u svom romanu Sveta plava (Laguna, 2013.) iznosi Kristofer Mur, Van Gog nije ...