Gi de Mopasan

"Rodoljublje je jaje iz kog se izležu ratovi." Gi de Mopasan, francuski pisac...