Ko je izdao Anu Frank? Zašto je Hitler mrzeo Jevreje? Kako su nacisti znali ko je Jevrejin? Zašto Jevreji jednostavno nisu išli bez zvezde? Šta je koncentracioni logor? Šta je to Holokaust? Da li su se stanari Tajnog aneksa dosađivali? Kako su nabavljali odeću i sve drugo što im je bilo potrebno? Da li je Ana bila uplašena tokom boravka u Tajnom aneksu? Kako je Anin otac Oto Frank preživeo? Kakva je bila sudbina Aninih drugarica?

Ovo su neka od pitanja dece i mladih koja su prikupljena tokom nekoliko godina u muzeju Kuća Ane Frank u Amsterdamu, a odgovori na njih nalaze se u novoj knjizi Sve o Ani, u izdanju Kreativnog centra. Knjiga je objavljena 2017. godine na holandskom i od tada je prevedena na više od deset jezika.

Knjiga Sve o Ani pisana je na popularan način, kao neka vrsta živog pripovedanja o svim okolnostima u kojima je nastajao Anin dnevnik. Opisan je čitav život Ane Frank, od rođenja do njene tragične smrti. Knjiga prati Anino odrastanje, to jest prikazuje hronološki najvažnije događaje koji su obeležili njeno detinjstvo i ranu mladost: prve godine u Nemačkoj, preseljenje u Holandiju, polazak u vrtić, sticanje prvih drugarica, polazak u školu, izbijanje rata, skrivanje u Tajnom aneksu, odvođenje u logor, kao i ono što se sa Aninim dnevnikom dešavalo posle njene smrti, sve do danas.

Autori knjige su Meno Metselar i Pit van Leden, koji su godinama radili u Kući Ane Frank. Oni su u ovoj knjizi na pitanja mladih odgovarali bez uvijanja, direktno, ali na način koji poštuje uzrast dece i njihov nivo razumevanja. Knjiga je pre svega namenjena osnovcima, s obzirom na to da je Dnevnik Ane Frank deo obavezne lektire za sedmi razred osnovne škole, ali i svima onima koje interesuje ovaj važan period istorije. Ovo izdanje ima i mnogo širu namenu jer detaljno, uz mnoge dokumente i više od sto fotografija i ilustracija, prikazuje Anin život i svet u kojem je živela.

Veoma je zanimljiv i način na koji je knjiga koncipirana. Čine je 40 celih stranica i 64 polustranica. Na 40 stranica data je životna priča Ane Frank, praćena porodičnim fotografijama, ličnim dokumentima i ilustracijama Haka Skarija. Na umetnutim polovinama stranica nalaze se informacije o istorijskom kontekstu, odgovori na pitanja dece i mladih, zatim citati svedoka i mnogi tehnički i geografski podaci.

„Knjiga Sve o Ani je važna jer niko ne bi smeo da zaboravi ono što se tada dešavalo. To je velika pouka za sve nas za budućnost“, ističe urednica izdanja Slavica Marković.

Objavljivanje knjige Sve o Ani na srpskom jeziku, u prevodu Nevene Kukoljac, podržala je Fondacija za književnost na holandskom jeziku.

Comments

comments

Related Posts