U podeneljak, 05. febriara 2018. u Srpskom književnom društvu (Francuska 7) sa početkom u 20 časova biće održana tribina na kojoj će biti predstavljena zbirka pesama Glib Slađana Miloševića.

U razgovoru će učestvovati Tamara Krstić, Đorđe D. Sibinović, i autor.

O knjizi: U ovim pesmama Slađana Miloševića ogledaju se i prisvajaju sva „lica sveta“, sva njegova obličja i maske. Zbog toga njegov pesnički opis ume da pođe od prizora svakodnevlja i sasvim neznatnih pojedinosti, ali ume i da lirski i misleno obuhvati intimne prostore, društvene i epohalne teme, kao i više, duhovne sfere. Od čega god da pođe njegova pesma nastoji da sagleda, promisli, predstavi i slika vitalističke i humane vrednosti života i sveta. Kao što ume da ih iz iskošenog ugla, sa svešću o paradoksalnoj poziciji poetskog govora, kritički promisli, misleno komentariše i angažovano tumači.

Ali, pored objektivacije i refleksije, ima u ovim pesmama i melanholičnog tona i stišane lirske sabranosti. Glib je tematski i značenjski složeno građena knjiga. U njoj su plodotvorno dovođena u vezu i suprotstavljana stalnost života i potreba da se ona stvaralački osmisli i nadiđe. Otuda iskaz: „treba spajati obale.“ postaje trajni (po)etički nalog i glasna objava težnje za komunikacijom, harmonijom i smislom. Težnje koja je drugo ime za nezamenjivi govor poezije.

O autoru: Slađan Milošević rođen je 1978. godine u Vranju. Po obrazovanju diplomirani je pravnik. Zastupljen je u nekoliko zbornika i antologija poezije. Prevođen. Za prvu knjigu pesama dobio nagradu Matićev šal.

Živi i radi u Beogradu.

Comments

comments

Related Posts