‡Óȯ ‡Â¯

Predstavljena zbirka pesama “Pohara”


Jedan od najznačajnijih savremenih pesnika i dobitnik brojnih svetskih priznanja za doprinos poeziji Amir Or, boravio je u Srbiji. Književne večeri održao je u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu.

Povod za gostovanje Amira Ora je izdanje na srpskom jeziku knjige koja se smatra najboljom u njegovom opusu, zbirke ”Muzej vremena”.

Sam naslov metafora je istorije ideja kojoj, po rečima pesnika, doprinosi svaka stvaralačka ličnost koja je ikada živela. Kao i prethodnu knjigu pesama objavljenu kod nas ”Pohara”, i “Muzej vremena” preveli su David Albahari i Vida Ognjenović.

Nadovezujući se na kulturno nasleđe čovečanstva i sopstvenu tradiciju, čak i kada tradiciju negira i odbacuje, poezija vodi dijalog sa savremenim dobom.

“Mislim da je istinska umetnost uvek dijalog. Umetnost radi umetnosti jednostavno nije dovoljna. Po meni, poezija mora da se obraća ljudima i govori o životu tako da može emotivno podstaći svakog čoveka”, kaže Amir Or.

Poezija Amira Ora prevedena je na više od 40 jezika. Godine 1993. inicirao je svojevrsnu kulturnu revoluciju u Izraelu, kada je pokrenuo dvojezičnu pesničku školu ”Helikon”, na hebrejskom i arapskom, doprinevši približavanju zaraćenih naroda.

Njegovi stihovi dokaz su da savremena poezija može da bude lepa i uzvišena i da kritičkim pristupom i preispitivanjem sveta u kome živimo širi glas o težnji ka opštem dobru.

Izvor: RTS


ČITAJTE  Gosti Arhipelaga na 61. Sajmu knjiga