Predstavljanje knjige “Diskurs novih tehnologija”


U četvrtak, 29. marta 2018. sa početkom u 19 časova u Velikoj galeriji ULUS-a (Knez Mihailova 37, Beograd) Festival knjige “Pazi šta čitaš” i Izdavačka kuća CLIO organiziju predstavljanje knjige Diskurs novih tehnologija” Aleksandra Luja Todorovića.

Na promociji će govoriti kulturolog i analitičar medija Maja Vukadinović, filmski i TV reditelj Stanko Crnobrnja, istoričar umetnosti, urednik na Radio Beogradu 2 Sava Ristović i autor.

O knjizi: Knjiga obrađuje pitanja uticaja novih tehnologija na društvene odnose, ekonomiju i kulturu današnjeg sveta. Pošto u uvodnom delu uspostavi kriterijume po kojima će birati tehnologije koje pored svoje neposredne oblasti primene utiču (šire svoj diskurs) i na druge oblike savremenog života, autor detaljno razrađuje istoriju razvoja i pojavne oblike tehnologija za koje smatra da su najuticajnije u današnjem društvu (genetika i bioinženjering, fotonika i digitalna tehnologija) da bi zatim ukazao na najbitnije vidove i načine delovanja tih tehologija na ključne aspekte našeg društva kao i na neizbežna etička pitanja koja taj uticaj neminovno pokreće.
Imajući u vidu da živimo u visoko tehnološki razvijenom svetu u kome nauka svojim prodorima stalno otvara nove puteve razvoja ljudskog društva, izuzetno je važno da budemo svesni načina na koji nove tehnologije utiču na nas, čime nam poboljšavaju a čime nam ugrožavaju našu svakodnevicu. Da bi se na odogovarajući način snašli u svetu u kome živimo neophodno je razumeti ga, a jedan od najvažnijih koraka ka tom razumevanju je sticanje neophodnih znanja o svim ključnim elementima koji taj svet oblikuju. Ova knjiga upravo pokušava da da svoj doprinos tom procesu saznanja i razumevanja sveta.

Za knjigu Diskurs novih tehnologija Aleksandru Luju Todoroviću je nedavno dodeljena nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u kategoriji monografskih dela u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity).

ČITAJTE  UPIS protiv Velike Srbije

O autoru: Aleksandar Luj Todorović proveo je preko četrdeset godina u različitim oblastima radija i televizije. Tokom devedesetih godina prošlog veka bio je direktor i dekan Međunarodne akademije za radio i televiziju u Montreu, Švajcarska. Predaje na redovnim i doktorskim studijama na univerzitetima u Podgorici, na Cetinju i u Beogradu.

Autor je i koautor većeg broja knjiga i članaka iz oblasti elektronskih medija. Knjiga Umetnost i tehnologije komunikacija objavljena je 2009, a knjiga Interaktivna televizija 2014. godine u ediciji Multimedia. Među priznanjima koje je dobio za svoj rad ističu se zvanje doživotnog istaknutog člana SMPTE-a (Society of Motion Picture and Television Engineers), nagrada IBC-a (International Broadcasting Convention) i Velika diploma Zlatnog bora za režiju turističkog filma.