Povodom Dana slovenske pismenosti i kulture i Svetih apostola Ćirila i Metodija 26. maja, u 13 sati, u sali 105 Narodne biblioteke Srbije, održava se predavanje Vere Crljić, viši bibliograf u Narodnoj biblioteci Srbije.

Slavospjev Sv. Ćirilu i Metodu u zbirkama knjiga Narodne biblioteke Srbije – pesma Meda Pucića.

Na predavanju će biti reči o pesmi “Slavospjev” Meda Pucića, ispevanoj u čast hiljadugodišnjice slovenskih apostola svetih Ćirila i Metodija, za koju je muziku komponovao Franc List. Izvedena je prvi put na proslavi jubileja u Rimu, 5. jula 1863. godine, na srpskom jeziku, u prosustvu pape Pija IX.

Biće predstavljeno u kojim časopisima i pod kojim naslovima je pesma štampana, o prvom objavljivanju pesme sa notama Franca Lista u knjizi štampanoj u Beču 1864. i u Pančevu 1881. Na predavanju će se ispratiti objavljivanje pesme i njeno izvođenje na našim prostorima.


ČITAJTE  Promocija romana "Boja zemlje" Elvedina Nezirovića

Leave a Reply

Your email address will not be published.