Pesme Danila Kiša na italijanskom


Pesme Danila Kiša objavljene su na italijanskom jeziku u izdanju izdavačke kuće Ibis FinisTerrae iz Pavije u ediciji „Meteori“. Knjiga je objavljena u prevodu Margarete Karbonaro i Slava Šerca.

Od ukupno trideset pet pesama koliko je Kiš napisao, u italijanskom izdanju, pod naslovom Pesme, objavljeno je dvadeset sedam, počev s ranim pesmama „Zapis na listu“, „Sjutra“, „Pjesma Jevrejki“ i „Biografija“, preko pesama pisanih između 1961. i 1966. godine kakve su „Zlatna kiša“, „Nad Londonom neće biti kiše“, „Ruža: Saint-Exupéry“ i „Đubrište“, do poslednje Kišove pesme „Na vest o smrti M. T.“, koja je napisana nekoliko meseci pre piščeve smrti.

Knjige u prestižnoj ediciji „Meteori“ objavljuju se dvojezično, pa je tako i ovo izdanje Kišovih pesama objavljeno dvojezično, na srpskom i italijanskom jeziku. Pre poezije Danila Kiša, u ovoj ediciji objavljena su dvojezična izdanja poezije Tomasa Bernharda, Vilijama Karlosa Vilijamsa, Rozmari Valdrop ili Elze Lasker Šiler.

Srpsko izdanje sabranih Kišovih pesama objavljeno je u knjizi Pesme, Elektra koju je u okviru Dela Danila Kiša u izdanju Arhipelaga priredila Mirjana Miočinović. Italijansko izdanje Kišovih pesama objavljeno je prema ovom izdanju Arhipelaga.