Predstavljamo vam deo Kataloga IP Clio za Sajmam knjiga 2016. Očekuju vas brojni novi naslovi iz savremene svetske književnosti, esejistike, istorije, filozofije, teorije scenske umetnosti, ali i poneko obnovljeno izbanje.

edicija Gral

Taljib Salih
ZEJNOVA SVADBA

prevod sa arapskog Srpko Leštarić

Roman koji tre­ti­ra dru­štve­no sta­nje izme­đu tra­di­ci­o­na­li­zma i moder­ni­zma, oslanjajući se na pažlji­vo ras­po­re­đe­ne i savr­še­no fil­mič­ne sce­ne, pri­ka­zuje odno­se u sudan­skoj zajed­ni­ci na pra­gu urba­ni­za­ci­je, njen men­ta­li­tet, nedo­u­mi­ce, napre­do­va­nje i isto­vre­me­no njenu čvr­stu vezu s tra­di­ci­o­nal­nom kul­tu­rom regi­je, uz sim­bo­lič­ki mae­stral­no pri­ka­za­no mistič­no, sufijsko poi­ma­nje živo­ta poje­din­ca i cele zajed­ni­ce.

Nataša Apana
DO SUTRA
prevod sa francuskog Ljiljana Mirković

Provincijalac, daleko od svog doma, i Mauritanka istog trenutka su se zaljubili, venčali i preselili iz Pariza na Jugozapad, da žive na obalama Atlantskog okeana sa svojom ćerkom Lorom. Uz monotoniju svakodnevice, oni počinju da se udaljavaju. Dolazak Adel, mauritanske imigrantkinje, zagonetne gospođe obrijane glave, unosi iskru koja je nedostajala da se oni ponovo zbliže. Ali, drama će razneti veštačku harmoniju.

Paola Kapriolo
NEMI PIJANISTAprevod sa italijanskog  Elizabet Vasiljević

Priča o misterioznom mladiću kojeg ošamućenog, na obali, pronalazi medicinska sestra i odvodi u psihijatrijsku bolnicu. Iako ne govori i ne piše, mladić će sve očarati svojim muziciranjem na klaviru. Roman o muzici i njenim čudesnim terapeutskim dejstvima koja sežu do nedokučivog nesvesnog.

Jan Njemec
ISTORIJA SVETLAprevod sa češkog Aleksandra Petrović-Korda

Roman odrastanja, zasnovan na biografiji fotografa Františeka Drtikola, čoveka sa mnog kontradikcija, pokriva više od jedne polovine proteklog stoleća, oživljavajući rudnike srebra u Pribramu, Minhen iz perioda secesije i boemsku sredinu međuratne Čehoslovačke.

Rafaele la Kaprija
SMRTNO RANJENprevod sa italijanskog Ana Srbinović

Roman o uspomenama glavnog junaka Masima na Napulj, grad koji „smrtno ranjava ili te uspavljuje“ i koji je neraskidivo vezan sa Masimovom neprolaznom ljubavlju, Karlom, sa morem, iluzijama jedne mladosti, proživljene i suviše brzo i neobjašnjivo izgubljene.

Marketa Hejkalova
RUJNI ZRACI SEVERNOG SUNCA
preveo sa češkog Vladan MatićBračni par Monika i Mihal iz udobnosti češke provincije, uljuljkani u uverenju da je nastupio „kraj Istorije“, odlaze u Seul kako bi u dalekom svetu otkrivali njegove lokalne varijante.Ubrzo shvataju da jednom bačeni na pučinu velikog sveta više ne mogu da se vrate u provincijalnu udobnost.
Jan van Mersbergen
BALKANSKI HUDINI

prevela sa holandskog Jelica Novaković LopušinaIvan, vojni begunac iz bivše Jugoslavije, scenskije je umetnik koji izvodi tačku oslobađanja od okova. On saznaje da ima desetogodišnjeg sina i želi da izgradi odnos sa njim. To je odluka koja će imati dalekosežne posledice na Ivanov raspušteni životni stil.
Judit Kacir
CILA

prevela sa hebrejskog Dušica Stojanović ČvorićTokom dvadeset pet godina Cila živi sa svojim mužem, Lazarom, sa kojim ima petoro dece, i sa deset godina mlađim ljubavnkom, Hananom. Nakon Prvog svetskog rata porodica se često seli, a deca žive sa dvojicom očeva. Upravo je „ujka Hanan“ onaj koji ih odgaja, stara se o nihovom obrazovanju i drži porodicu na okupu.
priredio Jovan Kuzminac
SAVREMENA ARAPSKA PRIČA (drugo izdanje)

preveo sa arapskog Jovan KuzminacPriređivač se opredelio za pisce priča iz Egipta, Sirije, Iraka, Palestine, Maroka, Alžira, Libije i Tunisa, a njegov izbor odražava osnovnu protivrečnost savremene arapske književnosti: okretanje ka sebi, ali i pokušaj da se na arapski svet gleda drugim očima, očima Evrope. Priče sabrane u ovoj zbirci prikazuju arapski svet onakvim kakav on jeste – tragičan i tragikomičan, vedar i duhovit, težak i sumoran, fantastičan i stvaran.

 

edicija Klepsidra

Džek Keruak, Alen Ginsberg
IZABRANA PISMA

priredio i preveo sa engleskog Muharem Bazdulj

Kao jedna od poslednjih velikih prepiski dvadesetog veka, knjiga nam predstavlja ne samo dvojicu najpoznatijih predstavnika Bit generacije u procesu njenog nastajanja, već i razvoj njihovog prijateljstva, ispunjenog snažnim osećanjima, duhovnom dubinom, ali i neprestanom borbom, bolom, napornim radom i žrtvama koje su podnosili tragajući za pravim izrazom svog literarnog vizionarstva.

Frensin Prouz
PEGI GUGENHAJM – Sablazan savremene umetnosti
preveo sa engleskog Konstantin CicimelisŽivopisan i pronicljiv narativ koji prikazuje Pegi Gugenhajm kroz gotovo svaki aspekt njenog neobičnog života, od jedinstvenih kolekcionarskih navika i otkrića koja su promenila pogled na umetnost do prijateljstva sa poznatima, propalih brakova i skandaloznih afera, očaraće zaljubljenike u umetnost dvadesetog veka i sve one koji su zainteresovani za američku i evropsku kulturiu i njihov međusobni odnos.
Ramon del Valje-Inklan
ČAROBNA LAMPA

prevela sa španskog Biljana IsailovićČarobna lampa poklanja nam užitak u mistici, ali pre svega užitak da čitamo najbolju špansku prozu još od Keveda. Muzika, lepota i ljubav tri su od četiri stuba na kojima počiva estetska misao Valje-Inklana. Četvrti, ključni stub, jeste etika. Mnogi njegovi zaključci u oblasti estetike variraju u rasponu od apsolutne lucidnosti do magične ezoteričnosti.
priredili Danilo Šarenac, Dunja Dušanić
SMILJE I SUMPOR – Dva vojnička dnevnika 1916–1919
Knjiga Smilje i sumpor prati sudbine dvojice vršnjaka, Dragoljuba Rankovića i Milutina Ristića, koji su mobilisani u čuvene đačke bataljone 1914–1915. godine i koji su, prolazeći kroz neka od najgorih iskustava Prvog svetskog rata u Srbiji, beležili svoje doživljaje u dnevnicima.
edicija Ars

Suzan Au
BALET I MODERNA IGRA

Prevela sa engleskog Katarina Stojkov-Slijepčević

Suzane Au predstavlja vodič kroz bogatu istoriju ove umetnosti koji živo opisuje sjajne izvođače i predstave iz prošlosti i detaljno istražuje igrački svet današnjice, uz bogat izbor ilustracija.Novi uvod Džima Ratera i revidirano i dopunjeno poslednje poglavlje čvrsto postavljaju knjigu u novi milenijum ističući vodeće koreografe i izvođače, stilove kao što su krumping i parkur, te razvoj tehnologije na sceni.

Patris Pavis 
REČNIK PERFORMANSA I SAVREMENOG POZORIŠTA 

prevela sa francuskog Milica ŠešićKnjiga predstavlja opštu situaciju na polju scenske umetnosti, polazeći od liste kritičkih i teorijskih termina koji su često u upotrebi od šezdesetih godina dvadesetog veka, a još češće početkom novog milenijuma, u nastojanju da posvedoči o performativnom preokretu i njegovim posledicama na scensku produkciju, a da pritom ne zapostavi estetska i umetnička dela kontinentalne tradicije koja ostaju osnovni predmet ovog istraživanja.
Dragan Klaić
POČETI IZNOVA – Promena teatarskog sistema
preveli sa engleskog Danica Ilić, Slobodan ObradovićKnjiga odražava autorovo zalaganje da komercijalno i nekomercijalo pozorište ostanu jasno razgraničeni, postavljajući istovremeno pitanje kako nekomercijalne pozorišne kuće, trupe, prostori, festivali, studiji kao i infrastruktura na koju se oslanjaju mogu da se održe u konkurenciji sa komercijalnom zabavom, u situaciji oslabljene podrške državnih organa.

 

edicija Agora

Dragan Lakićević 
IDEOLOGIJA RASPAMEĆENOG UMA – Eseji iz filozofije, ekonomije i politike

U knjizi je sabrano deset studija koje se bave ključnim filozofskim, ekonomskim i političkim fenomenima naše civilizacije. Razrađuju se teme političke zajednice, utopije, oblikovanja modernih filozofsko-političkih pogleda na svet,  principa filozofije individualizma, spora između Kejnza i Hajeka u svetlu globalne ekonomske krize, funkcionisanja Evropske unije kao političke i ekonomske interesne zajednice, željenim i neželjenim posledicama reformi u okviru evrointegracija.

Teri Iglton 
KULTURA

preveo sa engleskog Đorđe KrivokapićKultura definiše čoveka kao biće, ali definisati kulturu i ukazati na njenu ulogu u našim životima  nije tako jednostavno. Teri Iglton, jedan od najistaknutijih književnih i kulturnih kritičara, raspoložen je da prihvati takav izazov. U ovoj pronicljivo analitičkoj i zajedljivo zabavnoj knjizi on istražuje kako su se kultura i naše ideje o njoj razvijali tokom dva poslednja veka.

 

edicija Polis

Marko Popović, Smilja Marjanović-Dušanić, Danica Popović 
DAILY LIFE IN MEDIEVAL SERBIA

preveo na engleski Čarls Robertson

Knjiga sabira rezultate dosadašnjih istraživanja svakodnevnog života u srednjovekovnoj Srbiji uz poređenje sa zemljama Zapadne Evrope, Vizantijom i teritorijama u njenom okruženju. U središtu pažnje autora je pojedinac, od vladara, plemića, preko gradskog i seoskog rabotnika, do vojnika i duhovnika i njihovog odnosa prema svetu i okruženju, navikama i verovanjima.

Jirgen Koka
ISTORIJA KAPITALIZMAprevela sa nemačkog Maja Matić

Knjiga predstavlja suvereni istorijski pregled, ali i kritički prikaz stanja onog ekonomskog režima koji, sve do danas i do poslednjeg kutka naše planete, bitno utiče na naše postupke. Autor objašnjava istorijski nastanak i širenje kapitalizma od početaka modernog doba, kao i njegovu globalnu ekspanziju počev od 19. i 20. veka, istovremeno posmatrajući procese trgovine i industrijalizacije i trajne promene radnih i životnih svetova.

Albert Hurani
ISTORIJA ARAPSKIH NARODA
prevela sa engleskog Indira FundukKnjiga predstavlja sintezu, celovit pogled na istoriju Arapa koji seže čak do pozne antike, prateći njihov povesni razvoj da naših dana. Hurani svoj pristup gradi na pitanjima poput odnosa između jezika, religije i umetnosti, prometa ljudi i robe, kulture gradova, konstruisanja identiteta i nacionalne svesti. Ovo delo odlikuju znalačke interpretacije i nesvakidašnja erudicija autora, jednog od vodećih orijentalista XX veka.
Džon Rol 
PUT U SARAJEVO

preveo sa engleskog Veljko Stanić
Knjiga govori o neobičnoj ličnosti nemačkog kajzera, njegovim političkim i ideološkim opredeljenjima i ulozi koju je imao u upravljanju carskom Nemačkom u godinama pre Prvog svetskog rata, ali donosi i nijansirane portrete vodećih nemačkih državnika i vojnih lidera.
priredio Džon L. Espozito
OKSFORDSKA ISTORIJA ISLAMA (drugo izdanje)
preveo sa engleskog Đorđe TrajkovićPriređivač je okupio šesnaest vodećih stručnjaka, muslimana i nemuslimana, koji su pružili sveobuhvatan i autoritativan prikaz porekla i istorijskog razvoja islama, od preislamskog arapskog sveta do njegovog uticaja na današnji svet. Pisana za široku čitalačku publiku, ali interesantna i za stručnjake, uz detaljne opise islamske religije, umetnosti, arhitekture i nauke, Oksfordska istorija islama nudi ono što je danas najbolje u ovoj oblasti.

 

edicija Marketing i menadžment

Džon Braun, Pet Godin i Vendi Moran
ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

preveo sa engleskog Pavle Bobić

Detaljan, promišljen i prijemčiv vodič kroz jednu od najizazovnijih oblasti prakse u kojoj se zahtevaju neprestana odgovornost i transparentnost u radu, ova  knjiga uspostavlja istorijski kontekst profesije odnosa sa javnošću i prikazuje mapu promena od službe koja je bila skoncentrisana na odnose sa medijima, do službe koja se početkom novog milenijuma proširila i na korporativne komunikacije sa strateškim planovima vezanim za reputaciju opština, menjanje kulture i uticaj na politička kretanja.

 

edicija Opstanak

Dominik Mojsi
GEOPOLITIKA TELEVIZIJSKIH SERIJA

prevela sa francuskog Jasna Vidić

Esej koji beleži autorova razmišljanja o fenomenu televizijskih serija, njihovom razvoju i uticaju na savremeno društvo, ovo delo ističe da one nisu postale samo glavna odrednica kulture, već da se za njihove scenariste opravdano može reći da su najbolji analitičari društva i savremenog sveta, ako ne i najpouzdaniji futurolozi.

 

edicija Imago

Dauve Draisma 
TKAČ SNOVA

prevela sa holandskog Bojana Budimir

Knjiga predstavlja pregled istraživanja i različitih teorija u oblasti spavanja i snova, u pokušaju da odgovori na pitanja poput onih da li snovi nešto znače, da li mogu nešto da nam kažu, postoje li proročki snovi, zašto su nam bizarne situacije u snovima potpuno normalne i mnoga druga.

Salman Ahtar 
PSIHOLOGIJA DOBROTE – Hrabrost, rezilijentnost, zahvalnost, velikodušnost i požrtvovanost

prevela sa engleskog Marina VicanovićObjašnjavajući poreklo, dinamiku, socijalna zadovoljstva i kliničke koristi od hrabrosti, rezilijentnosti, zahvalnosti, velikodušnosti, praštanja i žrtvovanja, ova knjiga osvetljava onaj ugao ljudskog iskustva koji su psihoanalitičari i drugi profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja neadekvatno razumeli.
zajednička izdanja

Norman Sartorius 
STAZE I PUTEVI MEDICINE  / sa Institutom za mentalno zdravlje

Preveli sa engleskog Amir Peljto, Ana Munjiza, Dušica Lečić Toševski, Marija Mitković Vončina, Milutin Kostić, Vanja Mandić Maravić

Zbirka kritičkih eseja jednog od najpoznatijih i najuticajnijih svetskih stručnjaka na području mentalnog zdravlja, koja trojstvo uzroka bolesti i zdravlja (ja i moj lekar, moja porodica, zajednica u kojoj živim) postavlja u širi kontekst – zdravlje i bolest određeni su sadejstvom pojedinca, lekara, porodice, zajednice ali i društva u celini.

Tatjana Dadić Dinulović 
SCENSKI DIZAJN KAO UMETNOST  / sa FTN, Novi SadKnjiga uspostavlja teorijsku platformu za sagledavanje scenskog dizajna kao oblika profesionalnog delovanja, kao kompleksne strukture posebnih umetničkih i kustoskih praksi, ali i kao područja mogućih pogleda na vrednosti stvaralaštva, pa i života uopšte.

ČITAJTE  Dela vodećih hrvatskih autora u izdanju Booke

Leave a Reply

Your email address will not be published.