Knjiga izabranih pesama Gojka Božovića na bugarskom


Knjiga izabranih pesama Gojka Božovića Ime jezika upravo je objavljena na bugarskom jeziku u izdanju izdavačke kuće specijalizovane za poeziju DA iz Sofije. Knjiga Ime jezika sadrži izbor pesama iz dve poslednje knjige pesama Gojka Božovića Elementi i Obližnja božanstva. Božovićeve pesme na bugarski jezik prevela je Ljudmila Mindova, prevodilica sa srpskog, pesnikinja i književna kritičarka, koja je za ovo izdanje napisala i pogovor.

– Pesnička knjiga Gojka Božovića Ime jezika govori upravo o tom času kada čovek ne raspolaže drugim izlazom osim da potraži nove, još nepoznate forme u kojima osluškuje pripovedanje skrivenih božanstava. Božovićeva poezija govori o gubitku doma, sigurnosti, tla pod nogama. U ovoj poeziji govori se o stvarnosti u kojoj je u pitanje doveden sam jezik, mostovi su porušeni, veze između bližnjih i prijatelja prekinute, a jedini način da se ponovo stekne smisao i horizont postojanja jeste da se dostojanstvom preživi samoća dok se ponovo ne pojavi ljubav iz ruševina i pepela, iz ništavila – piše u pogovoru knjizi Ime jezika Ljudmila Mindova.

Naglašavajući refleksivni i hronikalni karakter poezije Gojka Božovića, Ljudmila Midnova zaključuje:

– Lirski glas Gojka Božovića tiho, ali jasno ne prestaje da podseća da je poezija posebno mesto gde su mogući odbrana života i smisla. Njegova poezija je svakako svedočanstvo o vremenima duhovne oskudice i o vremenima „grada pod opsadom“. Pesništvo Gojka Božovića ponovo udahnjuje život i obasjava svetlošću sve ono što je bez smisla i ukusa poslato svetu zaborava i senke, sve one nevidljive biblioteke, nevidljive ljude, nevidljive gradove. Nemoguće je da se ne čita poezija koja čini tako nešto.

Knjiga izabranih pesama Gojka Božovića Ime jezika objavljena je u prestižnoj ediciji savremene evropske poezije u kojoj su u nekoliko prethodnih godina objavljene knjige izabranih pesama Laša Soba Kristensena, Aleša Debeljaka, Eve Lipske, Hermana de Koninka, Adama Zagajevskog, Tomaža Šalamuna, Marina Bodakova ili Enisa Batura. Sastavni deo ove edicije je i kratak poetički pesnik u kome svaki zastupljeni pesnik odgovara na pitanja koja se odnose na poetiku, teme i kontekst njegove poezije.

ČITAJTE  Strahorovo veče epske fantastike na Zemunskom keju

Pesme Gojka Božovića prevedene su na više evropskih jezika. Njegove izabrane pesmed biće uskoro objavljene i u Italiji, gde je pre nekoliko godina dobio međunarodnu nagradu za poeziju „Europa Giovani International Poetry Prize“.