Nagrada “Nikola Milošević” ovog je puta pripala Jeleni Pilipović za Erotološko čitanje Sapfine poezije, a žiri je odluku obrazložio činjenicom da je autorka sebi postavila izuzetno težak zadatak, “da ustanovi mesto fragmenata slavne antičke pesnikinje u civilizacijskom horizontu ljudske duševnosti”.

Žiri Radio Beograd 2 nagradu je dodelio Pilipovićki i zbog izvanrednog stila kojim istražuje vodeće motive starogrčke pesnikinje i pokazuje srodnosti i razlike shvatanja čoveka između epa i lirike.

Sačuvani opus čuvene grčke pesnikinje takođe je prikazan posredstvom motiva idealizacije i divinizacije, koji povezuju Sapfo i Njegoševu “Noć skuplja vijeka”, dok, kada je reč o antici, autorka analizira razvoj fenomena erosa od Homerove terminologije pa do Platona, navedeno je u obrazloženju žirija u kojem su bili profesor Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor Dragan Prole.

Autorki će nagrada biti uručena u četvrtak, 9. februara u zgradi Radio Beograda, a nagrađeno delo “Ka lepoti – Erotološko citanje Sapfine poezije” izdala je Akademska knjiga.

Jelena Pilipovic predaje na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je stekla zvanje magistra i doktora nauka.

Izvor: RTV


ČITAJTE  Udžbenik iz Srbije u najužem izboru za Nagradu „Najbolji evropski udžbenik“

Leave a Reply

Your email address will not be published.