Radni listovi Kreativnog centra JA U VRTIĆU našli su se u najužem izboru za nagradu Najbolji evropski udžbenik
(Best European Learning Materials Award – BELMA) u kategoriji materijala za predškolce.

Nagrada se dodeljuje prvog dana Sajma knjiga u Frankfurtu, koji se ove godine održava od 14. do 18. oktobra. Podsećamo na to da je Kreativni centar već pet puta osvojio ovu nagradu – prošle godine priznanje BELMA pripalo je radnim listovima za predškolce Veseli vrtić.

Radni listovi Ja u vrtiću Slavice Marković i Simeona Marinkovića namenjeni su deci od četiri do pet godina, a njihova sadržina odnosi se na prirodnu i društvenu okolinu, ono što je deci blisko i poznato: na predmete i pojave, porodicu i one koji dete okružuju u vrtiću, na biljni i životinjski svet. Teme su usmerene ka osnovnim sferama dečjeg razvoja, a to su upoznavanje sopstvene ličnosti, razvijanje saznanja o drugima i odnosa s njima i izgrađivanje saznanja o okolini.

Nagrade za najbolje evropske udžbenike dodeljuju Frankfurtski sajam knjiga, Međunarodna asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija (IARTEM) i Evropsko udruženje izdavača udžbenika (EEPG), a svečano proglašenje pobednika tradicionalno se održava prvog dana Sajma knjiga u prostoru Obrazovnog foruma.

Evropsko udruženje izdavača udžbenika (EEPG) formirano je 1991. godine, kada je obuhvatalo dvanaest izdavačkih kuća iz dvanaest evropskih zemalja. Kreativni centar postao je član ovog udruženja krajem 2005. godine, što je svojevrsno priznanje za rezultate postignute u produkciji udžbenika tokom poslednjih nekoliko godina. Danas ovo udruženje okuplja po jednog člana iz dvadeset tri evropske zemlje, a sve te izdavačke kuće specijalizovane su za izdavanje udžbenika, obrazovne literature za nastavnike, dodatne školske literature i drugih obrazovnih materijala. Zadatak udruženja jeste da omogući razmenu iskustava među evropskim izdavačima udžbenika, da istraži i širi informacije o razvoju obrazovanja širom Evrope, kao i da podstakne saradnju među zaposlenima u vodećim evropskim izdavačkim kućama koje objavljuju udžbenike. Namera udruženja jeste da motiviše decu i mlade ljude, da ih uputi u mogućnosti i prednosti ostvarivanja dobre komunikacije, da ih upozori na opasnosti od predrasuda, kao i da doprinese stvaranju razumevanja i poštovanja istorijskog i kulturnog nasleđa drugih.

Comments

comments

Related Posts