Herman Hese


“Saznanje se može saopštiti, ali ne i mudrost.”

Herman Hese, nemački pisac


ČITAJTE  Vuk Stefanović Karadžić