Ekvilibrijum: angažovana književnost u vremenima krize


Izdavačka kuća Heliks započinje sa predstavljanjem novog projekta Ekvilibrijum: angažovana književnost u vremenima krize. Projekat Ekvilibrijum se realizuje u okviru programa Kulturna Evropa i obuhvata sedam književnih dela, napisanih na sedam različitih jezika.

Radi se o delima neporecivog književnog kvaliteta. Napisana uglavnom na manje zastupljenim jezicima, različitih stilova i žanrova, ove knjige će pomoći čitaocima da steknu uvid u aktuelne evropske književne tokove, s posebnim fokusom na autore koji do sada nisu prevođeni kod nas. Akcenat u svim delima je na društveno izuzetno važnim pitanjima: ekološkim izazovima i klimatskim promenama, socijalnoj nesigurnosti, uticaju pandemije i društvenim promenama do kojih je došlo. Sa ovim temama čitaoci će se susreti u proznim delima, ali i u poeziji; kroz knjige za omladinu, ali i kroz SF romane. Ovoga puta Heliks je izabrao sedam autorki koje su se hrabro i uspešno uhvatile u koštac sa približavanjem ovih suštinskih važnih pitanja čitaocima. Čitaoci će imati prilike da se tokom promocija, kroz razgovor o knjigama, upoznaju sa ekokritikom, ekopoezijom, ekoaktivizmom, ali i sa pitanjima rodne ravnopravnosti, klimatskim promenama i post-pandemijskim svetom. U planu je i  nekoliko festivala na kojima bi se pričalo o knjigama, ne samo sa autorima, književnim kritičarima i prevodiocima, već i sa stručnjacima u naučnim oblastima vezanim za pomenute teme.

Knjige su originalno napisane na poljskom, katalonskom, finskom, irskom, norveškom, danskom i švedskom jeziku, a njihov visoki literarni kvalitet, specifični narativni stilovi kao i lokalno okruženje kao prekriveni akter u odabranim delima iziskivali su prevodioce čije se umeće ogleda u jezičkim finesama. Među odabranim prevodiocima su: Milica Markić, Ratka Krsmanović-Isailović, Jelena Petanović, Jasmina Teofilović, Vladimir D. Janković, Nikola Perišić, Radoš Kosović.