Romen Gari

"Humor je deklaracija o dostojanstvu, potvrda superiornosti čoveka nad onim što mu se dešava." Romen Gari, francuski književnik...

Migel de Servantes

"Bolje je biti pohvaljen od nekolicine pametnih nego od množine glupih." Migel de Srevantes, španski književnik...

Gi de Mopasan

"Rodoljublje je jaje iz kog se izležu ratovi." Gi de Mopasan, francuski pisac...

Andrea Popov Miletić

"Književnost je za tebe uvek osveta: osveta onih koji ne mogu da se brane na javi. Osveta protiv zlobe i gluposti. Osveta u ime nemoćnih, preslabih za...

Mark Tven

"Nedostatak novca je koren svih zala." Mark Tven, američki književnik...

Saša Ilić

Pre nekoliko dana su elektronski mediji u Srbiji preneli fragmente telefonskog razgovora. Kuriozitet sam po sebi je i taj što je jedan od sagovornika ...

Ivo Andrić

"Postoji za svakog slikara samo jedan način slikanja. Oni za koje postoje hiljade načina, ti ne slikaju." Ivo Andrić, pisac i diplomata...

Tomas Man

"Dobra šala nastaje kada se za nju upotrebi sva naša ozbiljnost." Tomas Man, nemački književnik...