Rabindranat Tagore

"Mnogi čuju šta govoriš. Prijatelji slušaju šta govoriš. Najbolji prijatelji slušaju ono što ne govoriš." Rabindranat Tagore, indijski pesnik ...

Ijan Fleming

"Konj je opasan na oba kraja i neudoban po sredini." Ijan Fleming, engleski pisac i novinar...

Mark Tven

"Nikad nisam dozvolio da se škola meša u moje obrazovanje." Mark Tven, američki književnik...

Herman Hese

"Saznanje se može saopštiti, ali ne i mudrost." Herman Hese, nemački pisac...

Alber Kami

"Jesen je drugo proleće kada je svaki list - cvet." Alber Kami, francuski pisac...

Migel de Servantes

"Gde god se vrlina jako istakne, ona se progoni. Malo je bilo ili nije ni bilo slavnih ljudi koje zloba nije klevetala." Migel de Servantes, Don Ki...

Haruki Murakami

"Kad je pisanje u pitanju ili se rodiš s književnim darom ili učiniš nadljudske napore pa postaneš dobar u tome - jedno je od ta dva." Haruki Murak...

Ogden Neš

"Postoji samo jedan način da se postigne sreća na zemaljskoj kugli, a to je ili da savest bude čista ili da je uopšte nema." Ogden Neš, američki pi...

Tomas Man

"Sreća književnikova je misao koja može sva da postane osećanje, osećanje koje može celo da postane misao. Takva misao prožeta životnom pulsacijom, ta...

Svetislav Basara

"Nisu ovde svi isti, vrlo su različiti, ali (uglavnom) svi slede iste, izanđale matrice." Svetislav Basara, Bajakovo - Batrovci...