Margerit Jursenar

"Ne plašim se aveti. Živi su strašniji samo zato što imaju telo." Margerit Jursenar, franscuska književnica ...

Oskar Vajld

"Ja se nisam prodao za novac. Ja sam kupio uspeh po visokoj ceni." Oskar Vajld, britanski pisac...

Henri Miler

"Umetnost ne uči ničemu osim smislu života." Henri Miler, američki pisac...

Rabindranat Tagore

"Mnogi čuju šta govoriš. Prijatelji slušaju šta govoriš. Najbolji prijatelji slušaju ono što ne govoriš." Rabindranat Tagore, indijski pesnik ...

Ijan Fleming

"Konj je opasan na oba kraja i neudoban po sredini." Ijan Fleming, engleski pisac i novinar...

Mark Tven

"Nikad nisam dozvolio da se škola meša u moje obrazovanje." Mark Tven, američki književnik...

Herman Hese

"Saznanje se može saopštiti, ali ne i mudrost." Herman Hese, nemački pisac...

Alber Kami

"Jesen je drugo proleće kada je svaki list - cvet." Alber Kami, francuski pisac...

Migel de Servantes

"Gde god se vrlina jako istakne, ona se progoni. Malo je bilo ili nije ni bilo slavnih ljudi koje zloba nije klevetala." Migel de Servantes, Don Ki...

Haruki Murakami

"Kad je pisanje u pitanju ili se rodiš s književnim darom ili učiniš nadljudske napore pa postaneš dobar u tome - jedno je od ta dva." Haruki Murak...