Borislav Pekić


“Bog u jednom svetu, Demon je u drugom.”

Borislav Pekić, Kako upokojiti vampira


ČITAJTE  Borislav Pekić