Biblioteka Deska Kreativna Evropa Srbija


Desk Kreativna Evropa Srbija formirao je biblioteku koju čine domaće i strane stručne knjige, časopisi i zbornici, izveštaji i druge publikacije u oblasti menadžmenta, kulturne politike, međunarodnih odnosa, teorije kulture i umetnosti, kao i umetničkog stvaralaštva.

S obzirom na značaj primene teorijskih znanja pri koncipiranju i realizaciji projekata u kulturi, biblioteka Deska Kreativna Evropa Srbija osnovana je radi olakšavanja pristupa zainteresovanima najaktuelnijoj literaturi koja može biti od koristi prilikom osmišljavanja, apliciranja i realizovanja projekata, navodi portal seecult.org.

Biblioteka sadrži i kataloge značajnih međunarodnih projekata u kulturi, koji mogu služiti kao primeri dobre prakse i inspiracija za osmišlјavanje novih.

Između ostalog, u oblasti kulturne politike tu su knjige “Ekonomika kulturne politike” Dejvida Trozbija (Clio, Beograd, 2012), “Kulturni turizam” Vesne Đukić Dojčinović (Clio, Beograd, 2005), “Kulturna politika Jugoslavije 1946–1963” Branke Doknić (Službeni glasnik, Beograd), “Kulturna politika u oblasti muzike” Natalije Macura (Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006), “European audiences: 2020 and beyond” (Evropska komisija, 2012), “Bela knjiga o intelektualnom dijalogu” (Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Beograd, 2009), “Evropske strategije i politike u lokalnoj zajednici” urednica Nataše Vučković i Svetlane Vukomanović (Fond Centar za demokratiju, Beograd, 2006), “Priručnik za uklјučivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” Snežane Đorđević (Građanske inicijative, Beograd, 2011)…

Biblioteka obuhvata i knjige “Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima” Milene Dragićević Šešić i Sanjina Dragojevića (Clio, Beograd, 2005), “Kultura – Menadžment, animacija, marketing, VI izdanje” Milene Dragićević Šešić i Branimira Stojkovića (Clio, Beograd, 2011), “Menadžment i kreativnost” Krisa Boltona (Clio, Beograd, 2010), “Uspešan fandrejzing” Barbare Krole i Kristijane Fine (Clio, Beograd, 2005), “Međunarodni kulturni odnosi – Istorija i kontekst” Fransoa Šobea i Loren Martena (Clio, Beograd, 2014), “Kulturna diplomatija i identitet Srbije” Ljilјane Rogač Mijatović (Clio, Beograd, 2014), “Odnosi Jugoslavije sa UNESCO-m, istorijski i kulturološki aspekti” Igora Janeva (Institut za političke studije, Beograd, 2010), “Kulturna diplomatija” Margaret Dž. Vizomirski i Sintije P. Šnajder (Fondacija Balkankult, Beograd, 2003), “Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji” Ane Klikovac (Mate, Zagreb, 2009), “Razumjeti Europsku uniju” Džona MekKormika (Mate, Zagreb, 2010)…

PROČITAJTE I OVO:  Novi naslov u Areteu

Biblioteka stoji na raspolaganju zainteresovanima u toku radnog vremena Deska Kreativna Evropa Srbija, koji se nalazi u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije u Beogradu.

Izvor: www.seecult.org