Andre Žid


“Sve reči su već izgovorene, ali kako ih niko ne sluša, trebalo bi ih stalno ponavljati.”

Andre Žid, francuski pisac


ČITAJTE  Novi roman Mišela Turnijea na srpskom jeziku